Mikor szükséges a hiteles fordítás?

Mikor szükséges a hiteles fordítás?

A vállalati életben sok esetben előfordul, hogy egy-egy ügylethez valamely dokumentum „hivatalos fordításának” benyújtására van szükség. Lehet szó banki iratokról, kollégák munkavállalási engedélyeiről, bírósági anyagokról. Ez a „hivatalos fordítás” azonban nagyon sok megoldást takarhat állami hitelesítéstől a rugalmas fordítóirodai záradékig.

A legfontosabb minden esetben azt tisztázni, hogy az irat befogadója mit is vár el, hiszen tapasztalatunk szerint igen gyakran az a lényeg, hogy az olvasó biztos lehessen a tartalomban, viszont vannak esetek, amikor kifejezetten előírás, vagy éppen elvárás a hitelesítés egy meghatározott formájának alkalmazása.

Fordítások hitelesítése belföldi felhasználásra

A magyar szakfordítók hiteles fordításai

A hazai jogszabályok értelmében fordítás hitelesítésére szakfordítók, illetve szakfordító-lektorok azokban az esetekben jogosultak, amikor:

1.cégkivonat hiteles fordításáról van szó valamely nyelvre, természetesen a magyart is ideértve, vagy

2.cégjegyzékbe bejegyzendő adatokat, illetve cégiratokat kell az EU egyik hivatalos nyelvére fordítani. 2013. július 1., tehát Horvátország csatlakozása óta ez 24 nyelvet jelent. Ezek az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, a horvát, az ír, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, a német, az olasz, a portugál, a román, a spanyol, a svéd, a szlovák, valamint a szlovén.

Az előírás szó szerinti megfogalmazását a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet tartalmazza, amely szerint „6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak."

Ez az 1986-os rendelet nem ír elő formai követelményeket a hitelesítésre vonatkozóan, de célszerű, ha az anyag záradékot kap, amelyből kiderül, hogy ki készítette el a fordítást, és hogy az az eredeti szöveggel mindenben megegyező. A legjobb megoldás, ha az eredeti szöveg egy másolatát összetűzik a fordítással, a záradék pedig mindkét érintett nyelven elkészül. Természetesen érdemes előre tisztázni, hogy a befogadó számára ez így megfelel-e majd.

A más EU-országokban készült hiteles fordítások

Az EU „egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról” című 2016/1191-es rendelete előírja, hogy az EU egész területén el kell fogadni bizonyos olyan hiteles fordításokat, amelyeknek a készítője a saját tagállamában az ottani előírások értelmében jogosult hiteles fordítás elkészítésére.

A rendelet nem terjed ki minden egyes hiteles fordításra, előírásai értelmében elsősorban egyes konkrét ügyekhez (például a házasságkötés) kapcsolódóan teszi egyszerűbbé a nemzetközi kapcsolatokat, amelyek közül vállalati szempontból érdemes kiemelni a büntetlen előélet igazolását (azzal a megkötéssel, hogy a hitelesen fordítandó közokiratot az uniós polgár részére az állampolgársága szerinti tagállam hatósága adta ki), hiszen ez a munkavállalás során gyakorta szükséges irat.

Hazánkban ezt az EU-s rendeletet a 269/2018-as Kormányrendelet léptette életbe.

A fordítóirodai záradék

Gyakorlati tapasztalatunk azt mutatja, hogy a fordítóirodánk által záradékolt fordításokat a legtöbb esetben elfogadják az üzleti partnerek és a hatóságok is. A TrM Fordítóiroda záradékai úgy készülnek, hogy a fordítás kinyomtatott példányát hozzátűzzük a lefordított szöveg eredeti nyelvű példányának másolatához (illetve kérésre akár az eredeti dokumentumhoz is), és a csomag legelejére egy kétnyelvű záradékot teszünk, amelyből aláírással igazolva kiderül, hogy a fordítást irodánk készítette, és hogy az a legjobb tudásunk szerint megegyezik az eredeti változattal. A tűzés helyét leragasztjuk, lepecsételjük és szignózzuk.

Közjegyzői felülhitelesítés

A TrM Fordítóiroda hivatalos aláírásmintája és bélyegzőlenyomata szerepel a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásában, és a MOKK az egyébként vonatkozó feltételek és eljárásrend betartása mellett felülhitelesítéssel, Apostille tanúsítvánnyal tudja ellátni elsősorban az angol nyelvre készülő fordításainkat.

Idegen nyelvű cégkivonatok kikérése a közjegyzőtől

Sokan nem tudják, de a hazai cégkivonatok angol nyelvű változata is kikérhető a közjegyzőktől, hivatalos szárazpecséttel és nemzetiszín szalaggal ellátva.

Felelős fordítás

A felelős fordítás hasonló a fordítóirodai záradékkal ellátott fordításokhoz, arra leginkább közbeszerzési, illetve EU-s vagy más támogatásokra irányuló pályázatok során van szükség. Előfordulhat, hogy magának a pályázónak kell nyilatkoznia a fordítás megfelelőségéről – amelyhez a fordítóirodai záradék biztos támpontot ad.

Hitelesítés nélküli szakfordítás

Amennyiben fordításra van szükség olyan polgári perekben, amelyek 2018. január 1-jét követően indultak, alapesetben nincsen szükség hiteles fordításra, szakfordítás is elegendő. Ez alól kivétel, ha:

jogszabály, az EU kötelező jogi aktusa, vagy nemzetközi egyezmény írja elő a hitelesítést, vagy pedig

a fordítás megfelelősége kétségessé válik

A 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 62. § megfogalmazásában fordítás szükségessége esetén - jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű fordítás alkalmazható. Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni.

Az OFFI: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

Talán mindenkinek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda neve ugrik be legelőször, ha hitelesítésről van szó. Érdekesség, hogy a Gazdasági Versenyhivatal az OFFI munkáját vizsgálva megállapította, hogy „az OFFI a hiteles fordítási szolgáltatását a -kereskedelmi- jellegű fordítások piacán kialakult árszintnél magasabb díj ellenében végzi” – de ahogy a fentiekben is láthattuk, nem feltétlenül van szükség az állami óriás munkájára, amelynek minőségéről egyébként számos vicces történet látott napvilágot.

Fordítások hitelesítése külföldi felhasználásra

Tapasztalataink szerint a fordítóirodai záradékot az esetek döntő hányadában várhatóan be fogja fogadni a külföldi partner, akár szkennelt formában is (ezért is készítjük a záradékot két nyelven). Természetesen a külföldi felhasználás során is célszerű tisztázni, hogy egész pontosan milyen dokumentumot szeretne látni a kérdéses fél.

A hites fordítás

A hites fordítás és a hites fordító a magyar jogban nem ismert fogalom ugyan, viszont általános értelemben azokra a szakemberekre használják, akik a saját országuk törvényei szerint hivatalosan is jogosultak hiteles fordítást készíteni, például azért, mert a bíróság vagy más megfelelő hatóság előtt esküt tettek a munkavégzésük megfelelő színvonalára vonatkozóan, és betartják az összes vonatkozó feltételt is (például a szakmai végzettségekkel kapcsolatosan).

A kifejezéssel elsősorban a külföldi fordítóirodáknál vagy fordítóknál megrendelt, magyar nyelvet érintő fordításokkal kapcsolatosan lehet találkozni.

Kérjen ajánlatot!

Adatait bizalmasan kezeljük! Kérjük, hogy a * jelű mezőket mindenképpen töltse ki.-
Ha a fordítandó anyagok személyes adatokat is tartalmaznak, azt itt jelezheti nekünk. Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan lásd Általános szerződési feltételeinket is.
A fordítandó anyagokban személyes adatok.
Megismertem, megértettem és elfogadom a TRM Kft. adatkezelésének részleteit, amelyek ide kattinva tekinthetők meg   *
          
További elérhetőségek
Iroda
Ha felkeresne bennünket, kérjük, előbb telefonáljon:
Telefon: +36-1-59-99-299
Fax: +36-1-59-99-298

TRM Kft.
1015 Budapest
Hattyú utca 14.
E-mail:
info@trmtranslations.hu
Közösségi média