HTML ismeretek szakfordítóknak

HTML ismeretek szakfordítóknak

Bár a HTML dokumemtumokat viszonylag egyszerű lefordítani fordítási memória eszköz használatával, sokszor előfordul, hogy egy-egy Word formátumú folyószövegben találunk HTML kódokat. Összeállításunk célja, hogy tömören bemutassuk a kódok lényegét, és így már nyugodtabban lehessen nekiállni egy-egy ilyen szövegrész szerkesztésének.

HTML kódok

A kódokat általában a < és > "relációs jelek" között találjuk.

A kód utal a jelentés angol nyelvű megnevezésére, például <br> jelentése sortörés, line break.

Sok kód párban áll. A nyitó elem a < és > relációs jelek között található. Párja, a záró elem majdnem ugyanilyen, de a két relációs jel között egy / (perjel) is helyet kap. Például az "i" jelentése italic, azaz dőlt betű, így a nyitó és záró i kód között lévő szöveg dőlt betűkkel jelenik meg: <i>italic</i>

Gyakori kódpárok:

<i> és </i>: italic, dőlt betű

<em> és </em>: emphasized, kihangsúlyozott - a gyakorlatban ez is dőlt betűt eredményez

<b> és </b>: bold, félkövér

<strong> és </strong>: strong, erősebben szedett - a gyakorlatban ez is félkövér betűt eredményez

<ul> és </ul>: underlined, aláhúzott szöveg

<p> és </p>: paragraph, bekezdés

Gyakori önálló kódok:

<br>: line break, sortörés

<hr>: horizontal ruler, vízszintes vonal

<img>: image, kép

HTML kódok adatokkal

Időnként előfordul, hogy egyes HTML kódokon belül adatok találhatók, általában a név="adat" formában. Erre két példa:

<img src="logo.jpg">: egy logo.jpg fájlt jelenít meg

<img src="logo.jpg" border="0" height="100" width="150">: egy logo.jpg fájlt jelenít meg, amely körül nem lesz képkeret (border), a kép szélessége 100 pixel, a magassága pedig 150 pixel

A linkek egy "a" kódpárban kapnak helyet, amelynek az első tagjában megtalálható a "href" adat is, ami megmutatja, hová ugrik az adott link. Például: <a href="http://www.google.com">Ez a szövegrész jelenne meg aláhúzva és kattinthatóan.</a>

További források